Gaming Corps nu ägare till kasinoproducenten Salsa Games

Published October 17, 2017 at 08:00

Det uppköp av kasinoproducenten Salsa Games som inleddes i augusti 2017 har nu avslutats. Affären skedde genom apportemission i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Genom uppköpet av Salsa Games startar Gaming Corps upp verksamhet inom kasino och gambling. Salsa Games, som fokuserar främst på mobilanpassade kasino-slots.

Förvärvet, som sker genom apportemission, medför att 17,5 miljoner aktier nyemitteras i Gaming Corps till ett värde motsvarande 7 MSEK.

I affären, som offentliggjordes i augusti i år, ingår även en villkorad del med tilläggsköpeskillingar som högst kan uppgå till 14 MSEK om 21 kasino-slots har färdigställts och tagits upp av samarbetspartners för distribution till slutkund inom 24 månader från förvärvstillfället. Därtill finns en rörlig tilläggsköpeskilling i form av del av framtida intäkter som uppgår till 17,5 % av NGR (Net Gaming Revenue) under perioden som infaller 24-48 månader från förvärvstillfället.

Om Salsa Games:
Salsa Games utvecklar kasino-slots med fokus på användarupplevelsen i mobilen. Istället för en egen produktionsstudio jobbar Salsa Games med underkonsulter som spelproducent. Detta innebär större flexibilitet och Salsa kan enklare göra spelprodukter som produceras för att passa vissa spelmarknader särskilt väl. I normalfallet tar Salsa fram spelkonceptet, med tillhörande story, och kontrakterar lämplig utvecklingsstudio. Därefter adderas den s k bakomliggande spelmatematiken och när spelprodukten närmar sig färdigställande erbjuds den till leverantörer och operatörer på spelmarknaden genom, i första hand, redan upparbetat kontaktnät. www.salsa.games

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.
www.gamingcorps.com