Gaming Corps tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån

Published March 26, 2018 at 06:45

Datorspelsutvecklaren Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har påkallat den andra tranchen, av sju möjliga om 400.000 EUR, från Bracknor Investment Group i enlighet med den finansieringslösning med konvertibellån som Gaming Corps meddelade den 11 augusti 2017. 

De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till 90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering. Konvertiblerna emitteras, i enlighet med avtal, tillsammans med 3.983.480 teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna en ny aktie för varje innehavd teckningsoption till en teckningskurs om 0,50 SEK per aktie med en löptid om fyra (4) år utan tvingande lösen.  

Därtill har utbyte av konvertibler om 2.308.416 SEK påkallats av Bracknor Investment Group. Totalt har 5.434.396 aktier tecknats till en genomsnittlig teckningskurs om 0,4248 SEK. Efter registrering av utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 11.674.750 SEK fördelat över 127.488.408 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 6,43 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 23 mars 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 4,26 procent.