Gaming Corps förvärvar spelbolaget VisualDreams

Published September 14, 2015 at 06:00

Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) köper spelföretaget VisualDreams AB som blivit ett välkänt namn bland basketfans världen över tack vare spelen i serien “Slam Dunk Basketball”.

Förvärvet av VisualDreams sker mot betalning i form av 200 000 nyemitterade aktier i Gaming Corps med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare 100 000 aktier. VisualDreams har omsatt cirka 800 tkr per år under de två senaste räkenskapsåren.

Säljarna av VisualDreams AB är de tre grundarna Kristofer Boman, David Marquardt, Harald Johansson samt eMocial Gaming Ventures AB. Med uppfylld tilläggsköpeskilling, resulterande i att 300 000 aktier emitteras, medför det en utspädning om cirka 3,1 % för befintliga ägare i Gaming Corps efter emissionerna. Tilläggsköpeskillingen är villkorad av framtida licensaffärer och kan utfalla inom 24 månader. Styrelsen kommer på tillträdesdagen att fatta beslut om nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman. Tillträdet av aktierna i VisualDreams beräknas ske den 15 september 2015, varvid VisualDreams blir ett helägt dotterbolag till Gaming Corps.

Ingen personal övergår förutom initial support avseende överlämnande av kod. Gaming Corps bedömer att det finns goda möjligheter att bygga vidare på spelserien i dess nuvarande genre.

Det Norrköpingsbaserade spelbolaget VisualDreams har på relativt kort tid kommit att bli ett av de mer välkända företagen inom kategorin sportspel. Trots hittills begränsade resurser, har spelen i "Slam Dunk Basketball"-serien laddats ner över 7 miljoner gånger och spelen har ca
225 000 aktiva spelare i månaden. Med Gaming Corps erfarenhet och nätverk, bör dessa redan goda resultat kunna förbättras ytterligare. Det skall dock understrykas att förvärvet görs på strategiska grunder där Gaming Corps ser det som sannolikt att kunna presentera ett större samarbete inom basketsfären i kölvattnet av denna affär samt även offentliggöra en spelsatsning i basketvertikalen med betydligt bättre intäktspotential jämfört med sportspelen VisualDreams hittills har utvecklat och lanserat.

"Visual Dreams har lyckats bygga upp en stor och entusiastisk bas av spelare världen över och vi ser Slam Dunk Basketball som ett utmärkt verktyg att slutföra redan påbörjade förhandlingar med några av de största namnen i världen inom basket. Det i kombination med de möjligheter vi har att utveckla spelen ytterligare, bedömer vi vara en synnerligen god affär för fans av spelet, fans av basket och, inte minst, våra aktieägare", säger Gaming Corps VD Nicklas Dunham i en kommentar.

För mer information om de båda bolagen, besök www.gamingcorps.comoch www.visualdreams.se