GAMING CORPS ANSTÄLLER CHIEF COMMERCIAL OFFICER

Published August 3, 2020 at 06:30

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter idag meddela att Bolaget utökar ledningsgruppen med Mats Lundin i rollen som Chief Commercial Officer med ansvar för försäljning och operations. Mats kommer närmast från tjänsten som Head of Sales för iSoftBet.

Gaming Corps har med nylanserade produkter på marknaden gått in i en ny fas med ökat behov av försäljning och etablering av kommersiella samarbeten i båda affärsområden samt operativ ledning och utveckling av produktionen. Mats Lundin tillträder tjänsten som Chief Commercial Officer den 3 augusti och tar då plats i ledningen med ansvar för dessa områden. Mats har bakgrund inom försäljning och iGaming och kommer senast från tjänsten som Head of Sales för iSoftBet, Gaming Corps partner för distribution av iGaming-produkter. Dessförinnan arbetade Mats för utvecklingsbolaget Play’n GO.

”Jag har lärt känna Gaming Corps under det senaste året och det ska bli roligt att ta plats i det här teamet. Mitt mål är att etablera Gaming Corps som en välkänd spelleverantör samt bidra till att bygga vidare på den stabila grund som ledningen och styrelsen gjort ett fantastiskt arbete med att etablera. Med mitt globala nätverk hoppas jag göra avtryck på slutprodukten både i termer av kvalitet och tillgänglighet så slutanvändaren upplever att nivån är vad som väntas av en framträdande spelutvecklare. Vi har ett intensivt arbete framför oss men en solid plan för att ta det i mål och jag ser fram emot utmaningen. Jag ser också fram emot att fortsätt få arbeta med iSoftBet men nu som partner.” säger Mats Lundin.

”Jag är glad att ha fångat upp Mats intresse för Gaming Corps och rekryterat honom. Eftersom Bolaget expanderar verksamheten och påbörjat lanseringen av iGaming-produkter behöver vi stärka den operativa styrningen samtidigt som försäljningen blivit allt mer intensiv i båda affärsområden. Det är väldigt positivt att Mats vill axla rollen som CCO nu när Gaming Corps går in i nästa fas samtidigt som han blir en del i ledningsgruppen. Mats har med drygt 5 års erfarenhet från iGamingbranschen och 15 års erfarenhet inom försäljning den bakgrund och det driv vi söker och jag hälsar honom varmt välkommen.” säger Juha Kauppinen, VD

Per dagens datum äger Mats Lundin 4100 aktier i Gaming Corps.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.