Gaming Corps startar upp verksamhet inom kasino och gambling.

Published August 8, 2017 at 12:31

Spelbolaget Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) förvärvar samtliga aktier i kasinoproducenten Salsa Games och startar upp ett nytt affärsområde.

Det svenska spelbolaget Gaming Corps AB har ingått ett principavtal om att förvärva samtliga aktier i Salsa Games Ltd. Fullständigt förvärvsavtal beräknas vara ingått i mitten av augusti 2017. Avtalet innebär att Gaming Corps kommer att börja utveckla sina affärer inom kasino och gambling.

 Affärsområdet var en av de tilltänkta hörnpelarna i Gaming Corps när bolaget bildades och den nuvarande styrelsen bedömer, som motiv till uppköpet, området vara fortsatt högintressant ur ett intäktsperspektiv. 

Salsa Games fokuserar idag primärt på mobilanpassade kasino-slots och bolaget besitter ett gediget upparbetat kontaktnät i spelbranschen.  Det avser såväl kommersiella kontakter till operatörer och kasinoplattformsleverantörer som specialistkunskaper gällande den bakomliggande infrastrukturen och matematiken bakom kasino-slots samt underleverantörer i form av spelutvecklare.  

Salsa Games leds av Björn Nilsson som verkat inom gambling-industrin sedan år 2000 i bolag som Cherry och Net Entertainment (nuvarande Betsson, NetEnt och Cherry). Nilsson har även arbetat som konsult åt Unibet, Vera & John och Boylesports samt dessutom varit styrelseledamot i Gaming Corps under en period år 2016.  

Betalning sker i form av nyemitterade Gaming Corps-aktier till ett värde av 7 MSEK samt villkorade tilläggsköpeskillingar som högst kan uppgå till 14 MSEK om 21 kasino-slots har färdigställts och tagits upp av samarbetspartners för distribution till slutkund. Därtill finns en rörlig tilläggsköpeskilling i form av del av framtida intäkter som uppgår till 17,5 % av NGR (Net Gaming Revenue) under perioden som infaller 24-48 månader från förvärvstillfället. Avtalsstrukturen med förvärvspriset har förhandlats för att kunna genomföra affären med låg risk för Gaming Corps och samtidigt ge säljarna den väsentliga uppsidan efter leverans över tiden.  

"Med Salsa Games får Gaming Corps en bra och kostnadseffektiv plattform för att snabbt nå lönsamhet inom affärsområdet Gambling. Björn Nilsson, som jag jobbat nära med i andra bolag, kommer att tillträda som affärsområdeschef för Gambling. Jag bedömer att affärsområdet kommer att vara lönsamt på dotterbolagsnivå under 2018 och infrias tilläggsköpeskillingarna kommer Gaming Corps ha minst 21 kasino-slots på marknaden inom 24 månader", säger Magnus Kolaas, VD för Gaming Corps, i en kommentar.  

Säljare av Salsa Games är Björn Nilsson, Raging Bull Invest AB, Johan Svensson, Gavin Property Ltd och Roland Fritschi. Baserat på antalet utestående aktier i Gaming Corps idag, samt att eventuella tilläggsköpeskillingar betalas kontant om de uppfylls, kommer de nyemitterade aktierna att utgöra cirka 22 % av utestående aktier i Games Corps.  

Om Salsa Games:
Salsa Games utvecklar kasino-slots med fokus på användarupplevelsen i mobilen. Istället för en egen produktionsstudio jobbar Salsa Games med underkonsulter som spelproducent. Detta innebär större flexibilitet och Salsa kan enklare göra spelprodukter som produceras för att passa vissa spelmarknader särskilt väl. I normalfallet tar Salsa fram spelkonceptet, med tillhörande story, och kontrakterar lämplig utvecklings-studio. Därefter adderas den s k bakomliggande spelmatematiken och när spelprodukten närmar sig färdigställande erbjuds den till leverantörer och operatörer på spelmarknaden genom, i första hand, redan upparbetat kontaktnät.  www.salsa.games

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.

www.gamingcorps.com