Gaming Corps utvecklar skräddarsytt spel för Bons Casino

Published April 27, 2021 at 08:00

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela att samarbete inletts med Bons Casino avseende utveckling av en exklusiv, skräddarsydd digital spelautomat. Ersättningen till Bolaget bygger på vinstdelning varav en initial fast betalning om 50 000 EUR erläggs under innevarande kvartal.

I enlighet med uttalad ambition har Gaming Corps fortsatt arbetet med att utvidga affärsmodellen för skräddarsydda produkter. I början av året inleddes samtal mellan Bolaget och Owl In. N.V., ägare till Bons Casino, om utveckling av en exklusiv, skräddarsydd digital spelautomat som nu är i produktion. Ersättningen till Gaming Corps bygger på vinstdelning varav en initial fast summa om 50 000 EUR kommer medföra en intäkt för Bolaget under andra kvartalet 2021. Då ersättningen för spelet baseras huvudsakligen på vinstdelning efter lansering görs ingen prognos avseende framtida intäkter för spelet.

Samarbetet med Bons är det andra uppdraget där Gaming Corps tar fram en skräddarsydd produkt, en affärsmodell vi fortsatt sätter stor tilltro till i Bolagets utveckling. Exklusiva spel får väldigt stor exponering hos operatören en längre tid varför det ger en helt annan utväxling än ett icke exklusivt spel, vilket har stort värde för såväl Gaming Corps varumärke som intjäningsförmåga på lång sikt. I det här fallet tog vi fram ett spelkoncept som motparten direkt föll för och samarbetet har därefter rört sig snabbt framåt. Det gläder mig att vår motpart visat oss och det kommande spelet förtroende, bland annat genom att Gaming Corps procentuella andel av framtida vinst för spelet är fördelaktig. Jag vill tacka Bons för ett rakt och positivt samarbete så långt och hoppas på fler gemensamma projekt framöver” säger Juha Kauppinen, VD.

Onlinekasinot Bons ägs av Owl In N.V. och har Japan, Indien och Nya Zealand som huvudmarknader. Distribution mellan Bolaget och Bons sker via modellen direkt integration vilket innebär att det inte finns någon teknisk mellanhand i form av en aggregator. Owl In N.V. kommenterar samarbetet med Gaming Corps:

Vi grundade Bons Casino under 2020 med ambitionen att erbjuda ett brett utbud av spel från ledande utvecklare, och med det bygga nästa generations internationella onlinekasino. Att säkerställa bra, exklusiva produkter är viktigt för Bons och när Gaming Corps föreslog denna spelautomat fångade den för vår portfolio passande, spännande mekaniken och temat vår uppmärksamhet. Produktionen har inletts på ett bra sätt och vi ser fram emot att spelet når marknaden.”

Spelet är nu i produktion och arbetet med detsamma kommer därför ha viss inverkan på Gaming Corps pipeline för lansering av icke-exklusiva iGaming-produkter under kommande månader.

För mer information om Bons Casino, vänligen besök www.bons.com

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.