Gaming Corps ställer ut på den internationella mässan Gamescom

Published August 13, 2019 at 13:45

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) kommer att delta vid den internationella mässan Gamescom i Köln med start den 19 augusti 2019. Bolaget ställer ut i samma monter som GamingMalta, en oberoende ideell stiftelse grundad av den Maltesiska staten och Malta Gaming Authority (MGA).

Gamescom är världens största internationella mässa inom gaming som år 2018 hade över 370 000 deltagare. På mässor och utställningar erbjuds fantastiska möjligheter att på ett enkelt sätt träffa en stor mängd olika intressenter i branschen, varför ledningen bedömt det relevant för Bolaget att representeras vid Gamescom och där både nätverka såväl som förevisa framtida produkter.

Gaming Corps kommer tillsammans med andra spelutvecklingsföretag att ställa ut i montern tillhörande GamingMalta. GamingMalta är en oberoende ideell stiftelse som arbetar med att marknadsföra Malta internationellt och bedriva olika aktiviteter för att stärka Maltas attraktionskraft som hub för spelindustrin. GamingMalta grundades av den Maltesiska staten och Malta Gaming Authority (MGA).

För mer information om Gamescom, vänligen besök www.gamescom.global
För mer information om GamingMalta, vänligen besök www.gamingmalta.org

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.