ComeOn Group ny Gaming Corps partner

Published June 1, 2022 at 14:50

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela att avtal slutits med operatören ComeOn Group vars 17 varumärken inkluderar Snabbare, Hajper, Lyllo Casino med flera. Avtalet avser distribution av Bolagets hela iGamingportfölj samt utveckling av två spel anpassade för ComeOn Groups kasinovarumärken med ambitionen att framöver utveckla varumärkesanpassade spel för huvuddelen av ComeOn Groups portfölj.

Gaming Corps har idag ingått avtal om samarbete med operatören ComeOn Group avseende distribution av Bolagets iGamingportfölj till ComeOn Groups 17 anslutna onlinekasinon. Till ComeOn Groups portfölj hör välkända varumärken som Snabbare, Hajper, Casinostugan, Lyllo Casino, Folkeriket med flera. Avtalet inbegriper även utveckling av varumärkesanpassade spel för till en början två av ComeOn Groups 17 kasinovarumärken, med ambitionen att framöver utveckla varumärkesanpassade spel för majoriteten av de onlinekasinon som finns i ComeOn Groups portfölj.

ComeOn Group är en betydande operatörsgrupp med flertalet starka varumärken in sin portfölj, inte minst på vår hemmamarknad Sverige. Gaming Corps fortsätter nu på inslaget spår med att ingå partnerskap med några av de bäst ansedda aktörerna inom iGaming, ett sällskap i vilket ComeOn Group verkligen hör hemma. Vi är tacksamma och glada för möjligheten att samarbeta med ett så pass professionellt företag och har tilltro till att de skräddarsydda spel vi redan börjat skissa på kommer nå framgång hos slutanvändarna på ComeOn Groups respektive onlinekasinon.” säger Juha Kauppinen, VD.

Distributionen av spel från Gaming Corps till ComeOn Group kommer gå via aggregatorn Relax Gaming.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.