GAMING CORPS INGÅR AVTAL MED GLOBALA OPERATÖREN POMADORRO

Published October 14, 2020 at 10:28

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har ingått avtal med operatören Pomadorro för distribution av Bolagets iGaming-produkter via direkt integration. Pomadorro har en etablerad närvaro på den globala marknaden med huvudfokus i CIS-regionen.

Gaming Corps har idag inlett ett samarbete med Pomadorro vilket inbegriper att Bolagets digitala spelautomater kommer tillhandahållas de två onlinekasinon som Pomadorro äger: Casino X och Joy Casino. Pomadorro är en ledande operatör med en etablerad närvaro på den globala iGamingmarknaden och med huvudfokus i CIS-regionen. Distribution mellan Bolaget och Pomadorro kommer ske via modellen direkt integration vilket innebär att det inte finns någon teknisk mellanhand i form av en aggregator. Enligt tidigare kommunikation har Bolaget inlett arbetet med att säkra den interna kapacitet som krävs för att genomföra direkt integration.

Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning. Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Pomadorro.

Jag tycker det är viktigt att Gaming Corps i ett tidigt skede lägger en stark grund med flertalet anslutna operatörer då vi framöver kommer lansera iGaming-produkter i en snabbare takt. Pomadorro är en väletablerad, ledande operatör som samarbetar med samtliga stora spelleverantörer på iGamingmarknaden. Att ingå avtal med dem är en viktig kugge i arbetet med att etablera Gaming Corps närvaro hos de främsta aktörerna inom iGaming och därmed över tid säkerställa att våra produkter har en bred spridning. Det som gör samarbetet extra intressant för vår del är också Pomadorro’s fokus på CIS-regionen.” säger Juha Kauppinen, VD.

Pomadorro är baserat på Nederländska Antillerna och driver två onlinecasinon; Casino X (grundat 2012) och Joy Casino (grundat 2014), genom vilka en stor mängd kasinospel erbjuds. För mer information, vänligen besök:

www.casino-x.com
www.joycasino.com

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.