GAMING CORPS OCH ATG SIGNERAR AVSIKTSFÖRKLARING

Published October 11, 2019 at 11:47

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) och ATG har idag den 11 oktober 2019 signerat en avsiktsförklaring att ingå avtal om samarbete. Samarbetet ska omfatta bland annat att Gaming Corps utvecklar skräddarsydda kasinoslots för ATG:s räkning, med ett initialt beräknat ordervärde om 4 MSEK.

Gaming Corps och ATG har under våren och sommaren 2019 haft en dialog om samarbete. I väntan på färdigställande av avtal mellan Gaming Corps och valda underleverantörer, har de båda parterna signerat en avsiktsförklaring att ingå avtal. Avsiktsförklaringen avser ett samarbete som bland annat omfattar utveckling av skräddarsydda spel, så kallade kasinoslots. Ordern beräknas initialt uppgå till ett värde av 4 MSEK.

Gaming Corps har sedan början av året legat i produktion av en portfolio kasinoslots, varav en del av portfolion utgörs av skräddarsydda produkter och en del av icke-exklusiva produkter som kan erbjudas fler än en operatör. Arbetet övergick enligt tidsplan i skarp införsäljning i början av sommaren. Fortsatt färdigställande och produktion kommer efter signering av avtal delvis fokuseras på ATG:s order.

ATG är ett av Sveriges ledande spelbolag med en dominant ställning inom hästsporten som under 2018 hade 4 894 MSEK i nettoomsättning varav 2 093 MSEK är medel som gick till ATG:s ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp. Den 1 januari 2019 lanserade ATG ett affärsområde för kasinospel.

Det är med stor glädje vi meddelar våra aktieägare att Gaming Corps signerat en avsiktsförklaring med ATG, efter en längre tids positiv dialog. Vi ser fram emot att kunna berätta mer om samarbetet efter ingånget avtal.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.