Gaming Corps utser ny CFO

Published January 14, 2022 at 11:58

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag utsett Mikael Bäckström till ny Chief Financial Officer. Bülent Balikci kommer fortsatt ingå i Bolagets ledning i rollen som Chief Business Development Officer.

Gaming Corps har idag tecknat avtal med Mikael Bäckström avseende rollen som Chief Financial Officer med tillträdesdatum 21 januari 2022. Mikael har i egenskap av auktoriserad redovisningskonsult ansvarat för Bolagets och Koncernens bokföring sedan 2019. Nuvarande CFO Bülent Balikci kommer från och med tillträdesdatumet inneha rollen som Chief Business Development Officer och fortsatt ingå i Bolagets ledning.

”Mikael Bäckström har varit en viktig resurs för Gaming Corps och en person vi alla uppskattat att arbeta med. Jag har länge haft förhoppningen att kunna engagera Mikael permanent och som en del av vårt team, och kunde inte vara gladare nu när vi får välkomna honom till ledningen. I Mikael får vi en enormt välmeriterad CFO som redan är en del av laget, och tillsammans kan vi ta Bolaget till nästa fas. Sedan mitt engagemang i Gaming Corps började slutet av 2018 har mitt stora intresse varit affärsutvecklingen och i och med att Mikael tillträder som CFO får jag möjlighet att lägga all min tid på det. Vi har växt nu till en punkt då vi alla kan renodla våra roller mer och jag ser fram emot att få fokusera på att utveckla verksamheten framåt samt fortsatt stötta VD i hans arbete.” säger Bülent Balikci, CFO och styrelseledamot.

Jag har haft förmånen att arbeta som konsult till Gaming Corps under en omdanande period när Bolaget genomgått stora förändringar. Det skall bli oerhört spännande och inspirerande att nu få bli en del av ledningen och kunna bidra till den fortsatta utvecklingen i Bolaget.” säger Mikael Bäckström.

Mikael Bäckström har arbetat med bokföring och revision i över 30 år och har bakgrund som revisor på bland annat Grant Thornton och Ernst & Young. Sedan 2007 äger och driver Mikael konsult- och rådgivningsfirman Vxus AB.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.