AVTAL MED OPERATÖREN OWL IN OM DISTRIBUTION VIA DIREKT INTEGRATION

Published October 2, 2020 at 12:25

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag ingått avtal med operatören Owl In N.V. för distribution av Bolagets iGaming-produkter via direkt integration, en modell som medför högre vinstandel. Parterna kommer påbörja integrationen, och därmed etableringen av Bolagets kapacitet för direkt integration, omedelbart.

Avtalet inbegriper att Gaming Corps digitala spelautomater, så kallade kasinoslots, kommer tillhandahållas onlinekasinot Bons som ägs av Owl In N.V. Bons fokuserar på Japan, Indien och Nya Zealand som huvudmarknader. Distribution mellan Bolaget och Bons kommer ske via modellen direkt integration vilket innebär att det inte finns någon teknisk mellanhand i form av en aggregator. Direkt integration är en distributionsmodell som kräver att viss ytterligare intern kapacitet byggs upp, ett arbete Bolaget beslutat inleda omedelbart.

Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning. I och med att distributionen inte sker via tredje part inbegriper ett samarbete av den här typen med direkt integration en jämförelsevis större andel av vinsten för spelutvecklaren. Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Owl In N.V.

Jag anser att det här samarbetet är väldigt spännande eftersom Owl In N.V. satsar på den enorma Japanmarknaden samt även Indien och Nya Zealand. Det ger goda möjligheter att bredda den geografiska spridningen för Gaming Corps växande produktportfölj. Bolagets Chief Commercial Officer Mats Lundin har tidigare arbetat med Owl In N.V. och det är betryggande att ha den relationen att utgå från när vi nu tar steget och etablerar kapacitet för direkt integration. Vi hälsar Owl In N.V. välkomna till Gaming Corps-familjen!” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information om Bons, vänligen besök: www.bons.com

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.