Gaming Corps erhåller utbetalning från kvittningsemission med Big M Consulting, GEM samt Göran Ericsson.

Published June 14, 2017 at 13:50

Gaming Corps erhåller 1 927 700 kr i en kvittnigsemission 3 393 838 aktier till ett pris av 0,568.

Kvittningsemissionen genomfördes för att stärka bolagets kassa.