Gaming Corps tillkännager avsiktsförklaring om ny finansieringslösning

Published July 19, 2017 at 06:45

Datorspelsutvecklaren Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) och investeringsfonden Bracknor har skrivit under en avsiktsförklaring om en finansieringslösning på upp till 2,8 MEUR i form av konvertibler.

Den finansieringslösning som träffats mellan Gaming Corps och Bracknor gäller sju konvertibla skuldebrev med ett totalt värde om 2,8 MEUR, dvs. ca 27 MSEK. Varje enskild konvertibel uppgår till 400 000 EUR.

De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till 90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar före påkallande av konvertering.

Konvertiblerna emitteras tillsammans med teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det nominella beloppet för de konvertibellån med vilka optionerna hör samman. Teckningskursen för dessa aktier är satt till 120 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar efter påkallande av varje enskild konvertibel. 

Om Bracknor:
Bracknor är en specialiserad investeringsfond baserad i Dubai (Förenade Arabemiraten) som investerar globalt i små och medelstora företag med en unik konkurrensfördel och verklig potential. Bracknor förser dessa företag med rörelsekapital eller tillväxtkapital för att utveckla och sätta igång deras tillväxt.