Gaming Corps ingår avtal med globala företaget BetConstruct

Published February 10, 2021 at 14:17

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag ingått avtal med det globala mjukvaru- och distributionsföretaget Betconstruct avseende tillhandahållande av Bolagets digitala spelautomater till ett stort antal marknader världen över. Avtalet innebär att BetConstruct agerar aggregator och distributör mellan Gaming Corps och sina anslutna operatörer och partners.

BetConstruct är en framträdande aktör på den globala kasinomarknaden med en bredd av produkter och tjänster; mjukvara, egenutvecklade produkter, tekniska tjänster samt distribution av andra utvecklares produkter. I samarbetet med Gaming Corps utgör BetConstruct aggregator och teknisk distributionslänk där Bolagets digitala spelautomater distribueras vidare till operatörerna. I och med att BetConstruct agerar över hela världen, samt äger en stor andel av sina anslutna operatörer, finns möjlighet för snabbare distribution till nyckelmarknader och geografiska områden Bolaget hittills inte nått ut till.

Dialogen med BetConstruct har pågått sedan våren 2020 och parterna har båda visat intresse att inleda ett långsiktigt samarbete. Bland annat kommer BetConstruct att vara Gaming Corps preferred partner i Armenien, diskussion om andra sätt att vidga samarbetet pågår.

Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning. Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med BetConstruct.

”Jag är oerhört glad att kunna presentera avtalet med BetConstruct som vi anser har stor potential i framtiden. Gaming Corps inleder nu samarbete med en av de största globala aktörerna inom iGaming vilket innebär att Bolagets produkter snabbare kan nå ut på fler viktiga geografiska marknader samt att vi får en skjuts i arbetet med att bygga Gaming Corps varumärke. BetConstruct är också en av de motparter jag verkligen uppskattat att föra dialog med då deras positiva input varit enormt värdefull för oss. Vi knyter företagen nära varandra genom att Gaming Corps gör BetConstruct till preferred partner i Armenien, en stor marknad för kasinospel, samt fortsätter dialogen avseende fler möjligheter för fördjupat samarbete. Vi hälsar vår nya partner varmt välkommen!” säger Juha Kauppinen, VD.

BetConstruct hälsar med glädje Gaming Corps välkommen som leverantör av kasinoprodukter. Med en spelportfolio som är fräsch och har iögonfallande grafik, kan vi redan nu utläsa framgång för den hos våra operatörer och deras spelare. Vi ser fram emot att höra mer från denna unika och proaktiva spelutvecklare.” säger Shuk Manoukian, Head of Marketing and PR för BetConstruct.

För mer information om BetConstruct se: www.betconstruct.com/about-company

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.