Gaming Corps AB byter VD och fortsätter att reducera kostnader

Published December 16, 2018 at 20:30

Styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") väljer att avbryta samarbetet med vd, Mike Doyle, samt fortsätta reducera kostnader inom verksamheten. Bolaget och den före detta vd:n hade skilda åsikter om hur verksamheten skulle bedrivas framåt.

Detta påverkar inte den spelutveckling som idag bedrivs i Austin med PDP och Game Mill. Likaså fortlöper arbetet med Chimney Group enligt plan och samarbetet fortsätter som vanligt.

Styrelsen har valt att utse Juha Kauppinen till tillförordnad vd och Juha begär ingen ersättning för det jobbet. Arbetet med att rekrytera en ny vd har redan inletts och styrelsen har en pågående process som beräknas vara klar i början av 2019.