Gaming Corps VD Mike Doyle kommenterar

Published October 5, 2018 at 06:00

Gaming Corps (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") vd, Mike Doyle, ger följande kommentarer och förtydliganden.

Våra diskussioner om nya spelprojekt med tidigare och potentiella nya samarbetspartners om nya work-for-hire-uppdrag fortskrider. Vår närvaro vid den stora spelmässan Gamescom i Köln i augusti öppnade vissa för bolaget intressanta dörrar.
Samtidigt har vi ännu inte kommit i hamn gällande de förfinansierade uppdragsavtal som jag nämnde i somras. Det är givetvis inget jag är nöjd med och jag har full förståelse för de aktieägare som kontaktat mig via olika kanaler för att höra mer om vad som händer på den fronten. Jag kan av förklarliga skäl inte gå närmare in på var i processerna vi befinner oss, men jag försäkrar er om att jag jobbar stenhårt för att nå i mål med detta snarast möjligt. Jag är självklart också medveten om att i ett scenario där vårt dotterbolag, Red Fly Studio, i Austin saknar finansiering från kunduppdrag, skulle bli mycket ansträngande för koncernen. Bägge pågående uppdrag i Austin bedöms kunna avslutas under Q4.

Fastän vi inte har formaliserat samarbetet med Chimney Group i ett mer omfattande avtal ser jag stor potential i projektet och bedömer att vi såväl kommer att kunna formalisera samarbetet som att presentera det för potentiella kunder och samarbetspartners under oktober månad 2018. Vi har ännu inte ingått slutliga avtal om att förvärva aktier, alternativt teckna konvertibler, med PlayMagic och Vavel och därmed heller inte belastat likviditeten med investeringar utanför kärnverksamheten. Avslutningsvis vill jag nämna att produktionen av kasino-slots (sex st) via PlayMagic på Malta går enligt plan, om än med en viss förskjutning i tiden, med slutleveranser under det första kvartalet 2019.

Mike Doyle
VD, Gaming Corps

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.