GAMING CORPS EJ LÄNGRE OBSERVATIONSNOTERAT

Published December 2, 2019 at 11:25

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) önskar uppmärksamma aktieägarna på att Nasdaq Stockholm AB idag kommunicerat beslutet att lyfta observationsnoteringen på Bolagets aktier.

Den 29 november lät Nasdaq meddela att man beslutat att Bolaget uppfyller gällande noteringskrav och att Bolagets aktier således ska vara fortsatt upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Då det därutöver ej längre föreligger osäkerhet avseende Bolagets finansiella ställning har Nasdaq idag beslutat att observationsnoteringen skall lyftas med omedelbar verkan.

Beslutet kommunicerades via Nasdaq’s hemsida enligt följande: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=913497&lang=en

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.