Gaming Corps genomför riktad nyemission om 14,6 MSEK

Published August 27, 2015 at 06:30

Gaming Corps stärks genom en riktad nyemission gjord mot bakgrund av de affärsmöten och mässor bolaget deltagit vid under sommaren. Nyemissionen tillför bolaget nya aktieägare och 14 625 000 SEK.

Styrelsen för Gaming Corps AB beslutade i måndags, den 24 augusti 2015, att genomföra en riktad nyemission om 1 500 000 aktier till emissionskursen 9,75 SEK. Nyemissionen, som är fulltecknad vid tidpunkten för detta utskick, tillför bolaget 14 625 000 SEK före emissionskostnader och görs av expansionsskäl motiverade av den senaste tidens affärsmöten med rättighetsinnehavare och andra spelbolag.

– "Vi har haft en rad lyckade affärsmöten under sommaren och ser nu goda möjligheter att licensiera ett eller flera starka varumärken lämpliga för så kallade kasino-slots. Det förutsätter dock att vi kan agera snabbt och den möjligheten har vi nu fått genom det kapital som denna riktade nyemission tillför bolaget. Här ska tilläggas att förskottsroyaltyn ofta uppgår till 1 MUSD eller mer i det segment vi är mest intresserade av eftersom vi där också ser störst intäktspotential", säger Gaming Corps VD och medgrundare Nicklas Dunham i en kommentar.

Nyemissionen, som riktats till och tecknats av ett konsortium med ett dussintal investerare, är direkt kopplad till möten som skedde under branschmässorna Comic-Con i juli och Gamescom i augusti. Närmare detaljer kring de avtal Gaming Corps hoppas teckna genom detta kommer att meddelas via pressmeddelande så snart det är möjligt. Styrelsens bedömning är att teckningskursen, som sattes till 2,5 procent rabatt på måndagens stängningskurs, är marknadsmässig samt ger bolaget tillgång till expansionskapital som bedöms snabbt kunna omsättas i värdefulla affärer.

Aktiekapitalet i Gaming Corps blir efter nyemissionen ca 848 855 SEK fördelat på 9 269 500 aktier. De nyemitterade aktierna utgör vid full teckning ca 16,2 procent av aktiekapitalet. Beslutet om en riktad nyemission fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2015. Gaming Corps ser inget allmänintresse i att namnge de enskilda aktietecknarna i konsortiet.

För mer information om bolaget, besök www.gamingcorps.com