Gaming Corps ingår avtal med operatören Interwetten

Published December 3, 2020 at 11:44

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag ingått avtal med operatören Interwetten för distribution av digitala spelautomater via aggregator. Interwetten är en pionjär inom iGamingbranschen med fokus på tysktalande länder.

Gaming Corps har inlett samarbete med Interwetten, en pionjär inom iGamingbranschen som grundades 1990. 1997 var Interwetten den andra aktören i världen som gick online och 2004 startades affärsområdet för kasino. Interwetten har flertalet licenser internationellt och en stark ställning i tysktalande länder. Gaming Corps digitala spelautomater kommer göras tillgängliga för Interwetten via aggregator.

Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning. Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet med Interwetten.

Vi är stolta över att inleda partnerskap med en så pass namnkunnig och professionell operatör som Interwetten. Förutom att Bolagets spel i och med detta avtal får stor spridning globalt via ett välbesökt onlinekasino, får Gaming Corps möjlighet att lära sig mer om branschen från en av dess pionjärer. Jag ser fram emot samarbetet!” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information om Interwetten, vänligen besök: www.interwetten.se

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.