Gaming Corps Erhåller Tillstånd Från Svenska Spelinspektionen För Spelprogramvara

Published May 25, 2023 at 08:29

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag via sitt dotterbolag Gaming Corps Mata Ltd erhållit tillstånd från Svenska Spelinspektionen för att tillverka, tillhandahålla och ändra spelprogramvara inom Sverige enligt spellagen (2018:1138) 7 kap. eller 8 kap.

Från och med den 1 juli 2023 krävs det tillstånd för att hantera spelprogramvara enligt spellagen 7 Kap eller 8 kap. Spelinspektionen har börjat hantera ansökningar från och med 1 mars 2023, Gaming Corps skickade in sin ansökan den 10 Mars och inkom med några få mindre kompletteringar under processen. En viktig princip i den svenska spelregleringen är att endas licensierade aktörer tillåts på den svenska spelmarknaden. Tillståndsplikten för spelprogramvara har införts för att begränsa tillgången till programvara för olicensierade spelföretag som tillhandahåller spel i Sverige. Gaming Corps tillstånd beviljades den 25 Maj och är giltig från 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2028.

” Det är glädjande att allt fler marknader går emot en tydligare reglering med fokus på sunt spelande har pågått under en tid vilket är viktigt. Här följer Sverige utvecklingen i rätt riktning och ställer krav på oss som utvecklare av spel och inte endast på operatörerna. Det är väldigt glädjande att vi på Gaming Corps erhållit vår svenska licens och att vi är godkända 5 år framåt. Utöver Sverige har Bolaget idag även godkännanden från Grekland och Malta.” Säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, vd: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.