Solid Gaming ny partner för distribution och skräddarsydda spel

Published May 5, 2022 at 06:26

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har ingått avtal med Libita Group avseende distribution av Bolagets iGamingportfölj via Solid Gaming’s plattform till operatörer huvudsakligen i Asien, inklusive populära onlinekasinot Vera&John. Avtalet inbegriper därtill samarbete mellan Gaming Corps och Solid Gaming avseende utveckling av skräddarsydda spel riktade mot den asiatiska marknaden.

Gaming Corps har idag ingått avtal med Libita Group, en del av Bally’s Interactive, avseende distribution av Bolagets iGamingportfölj via Libita Group’s helägda dotterbolag Solid Gaming. Distributionen kommer främst ske till operatörer i Asien där Solid Gaming har sin huvudmarknad. Avtalet inbegriper därutöver att Bolaget, i samarbete med och för Solid Gamings räkning, utvecklar exklusiva, skräddarsydda spel anpassade för den asiatiska marknaden. Avtalet med Libita Group medför att Gaming Corps spel kommer göras tillgängliga det populära onlinekasinot Vera&John, även det en del av Bally’s Interactive, ett samarbete som också inbegriper utveckling av exklusiva, skräddarsydda spel.

”Det här nya partnerskapet är verkligen spännande och representerar ett betydande framsteg för Gaming Corps. Vi förbättrar nu ytterligare vår kompetens inom skräddarsydda spel och tar ett stort steg in på den asiatiska marknaden. Bally’s Interactive är en global aktör och teamet på Solid Gaming har en enorm branschkunskap som Gaming Corps nu får möjlighet att ta del av och omsätta till spännande, moderna spelkoncept.” Juha Kauppinen, VD.

Bolagets spel kommer distribueras till Solid Gaming via direkt integration.

I Gaming Corps ser vi ett mångsidigt företag som vi är glada att etablera ett nära samarbete med och tillsammans ta fram unika, skräddarsydda spelformat för den asiatiska marknaden. Vi har upplevt en ökad efterfrågan hos spelarna avseende nya, moderna spelkoncept, och Gaming Corps har visat prov på att utveckla denna typ av innehåll på ett imponerande sätt. Deras kapacitet, tillsammans med vår omfattande branschkunskap, tror jag kommer visa sig utgöra ett framgångsrikt samarbete för båda parter.” säger Shaun Cowles, Commercial Director, Solid Gaming

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.