Rättelse: Bokslutskommuniké för perioden1 januari 2015 till 31 december 2015

Published February 25, 2016 at 16:02

Rättelsen korrrigerar datumet för rapporten för avslutade datumet från 2016 till 2015.

Övrig information i bokslutskommunikén var korrekt.

* Omsättningen uppgick till -0,02 MSEK (0,02 MSEK).
* Omsättningen Q4 uppgick till -0,11 MSEK (0,02 MSEK).
* Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -17,04 MSEK (-3,38 MSEK).
* Rörelseresultat före avskrivningar Q4 uppgick till -5,44 MSEK (-1,79 MSEK).
* Resultat efter finansiella poster uppgick till -17,66 MSEK (-3,91 MSEK).
* Resultat efter finansiella poster Q4 uppgick till -5,55 MSEK (-2,32 MSEK).
* Gaming Corps episodbaserade äventyrsspel gavs ändrade förutsättningar. Spelet var tidigare tänkt att vara delvis baserat på en film. Spelet är nu helt fristående och kommer att lanseras som The Descendant den 24 mars 2016.
* Gaming Corps och Rebel Ventures inledde samarbete om sportspel.
* Optionsinlösen tillförde Bolaget ca 7,4 MSEK efter periodens utgång.

Kommentar till delårsrapporten – VD Nicklas Dunham

Vi börjar äntligen närma oss lansering av äventyrsspelet The Descendant. "Full fart" är ett starkt uttryck som för oss innebär fokus på det som är viktigt. Oavsett hur man använder uttrycket känns det relevant att äga att vi har kört med full fart under utvecklingen av vårt episodbaserade äventyrsspel som nu kommer att lanseras som The Descendant den 24 mars. Teamet jobbar sedan en tid tillbaka för fullt med utvecklingen av den andra episoden av spelet.

Spelets mottagande och försäljningsframgång kommer att vara kritiskt av flera anledningar. Dels för att sätta Gaming Corps på världskartan som en spelutvecklare att räkna med inom genren och dels självklart för att trygga Bolagets framtida finansiering av verksamheten. Vår målsättning är att spelets försäljning ska täcka spelets utvecklingskostnad och samtidigt ge ett överskott på sista raden. Därmed har allt
fokus under fjärde kvartalet legat på utvecklingen av The Descendant. Jag övertygad om att det har varit rätt beslut att lägga det mesta åt sidan under fjärde kvartalet fram till lanseringen av spelet.
Nedräkningen har börjat. Samtliga medarbetare har lagt ner ett fantastiskt arbete i att skapa bästa möjliga förutsättningar
för att The Descendant skall kunna bli den kommersiella framgång spelet förtjänar.

Uppsala 25 februari 2016

Nicklas Dunham, Medgrundare och VD, Gaming Corps AB