GAMING CORPS EXPANDERAR MED UTVECKLINGSTEAM I KIEV

Published October 23, 2020 at 13:35

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter härmed meddela att Bolaget expanderar genom att etablera ett utvecklingsteam i Kiev, Ukraina. Teamet har engagerats för arbete med utveckling av iGaming-produkter i samarbete med studion på Malta.

Som en del Bolagets sen tidigare kommunicerade satsning på iGaming samt vidareutveckling av organisationen har ett utvecklingsteam engagerats i Kiev, Ukraina. Teamet består av fem medarbetare som är dedikerade till Gaming Corps på heltid och utgör en integrerad del av Bolagets produktion tillsammans med studion på Malta. Teamet har satts samman med stöd från en tidigare underleverantör och är nu anställda i ett nybildat Bolag som Gaming Corps har ingått avtal med.

Det är glädjande att den strategi vi satte på plats i början av året avseende förbättringar i kapacitet, organisation och kompetens nu tar form. Det inbegriper också ökad kapacitet att kunna leverera planerade iGaming-produkter i en snabbare takt. Idag har vi förmånen att välkomna fem talangfulla medarbetare till Gaming Corps-familjen som tar med sig relevant erfarenhet från tidigare anställningar vid namnkunniga företag. Vi tar också ett viktigt steg i arbetet med att skydda Bolaget från de flaskhalsar i produktionen som lätt kan uppstå i små företag. I början av 2020 inledde Gaming Corps samarbete med en underleverantör i Kiev, något som gav goda resultat och var kostnadseffektivt. Det lyckade samarbetet leddes av Maxim Moneta som extern projektägare för Gaming Corps räkning, och ledningen valde därför att tillsammans med honom skapa ett för Bolaget dedikerat team i Kiev. Det teamet är nu på plats. Vi är övertygade om att givet den utvecklingsfas Gaming Corps är i mår Bolaget bra av små, kontinuerliga förbättringar i organisationen och har i samband med expansionen också fortsatt justera och optimera Bolagets struktur.” säger Juha Kauppinen, VD.

Teamet i Kiev består av tre meriterade utvecklare samt en specialist inom kvalitetssäkring och analys, under ledning av Maxim Moneta, Development Team Manager, med ansvar för projektledning och processäkring.

För mer information om Bolagets alla teammedlemmar och organisation, se hemsidan.

For more information, please contact:

Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.