Gaming Corps ingår avtal med Bracknor om finansieringslösning uppgående till 2,8 MEUR

Published August 11, 2017 at 12:21

Datorspelsutvecklaren Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) och investeringsfonden Bracknor har, i linje med träffad avsiktsförklaring under juli tidigare i år, ingått avtal om en finansieringslösning på upp till 2,8 MEUR i form av konvertibler.

Den finansieringslösning som träffats mellan Gaming Corps och Bracknor gäller sju konvertibla skuldebrev med ett totalt värde om 2,8 MEUR, dvs. ca 27 MSEK. Varje enskild konvertibel uppgår till 400 000 EUR. 

"Gaming Corps har börjat få vind i seglen och vi har sedan i vintras tecknat en rad avtal med både finansiärer och spelpartners. Med Bracknors stöd tryggar vi bolagets ekonomi ytterligare samtidigt som det ger oss möjlighet att snabbare kunna utveckla bolagets potential", säger Gaming Corps VD Magnus Kolaas i en kommentar.

De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till 90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering.

Konvertiblerna emitteras tillsammans med teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det nominella beloppet för de konvertibellån, dvs hälften så många aktier kan tecknas med stöd av optionsrätter jämfört med respektive konvertibellån, med vilka optionerna hör samman. Teckningskursen för att lösa teckningsoptionerna är satt till 120 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av varje enskild konvertibel och löptiden är fyra (4) år utan tvingande lösen. Teckningsoptionerna tillhörande det första konvertibellånet kan därtill även prissättas, givet att det medför en lägre teckningskurs, genom att utgå från datumet då avsiktsförklaringen med Bracknor ingicks och i övrigt på samma villkor.