Gaming Corps anlitar PlayMagic för utveckling av kasinospel

Published July 20, 2018 at 10:10

Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") har ingått avtal med PlayMagic Ltd avseende utveckling av sex kasinoslots som kommer att adderas till Bolagets helägda dotterbolag Salsa Games framtida portfölj av kasinoslots.

Salsa Games Game Director, John Chasoulidis, kommer att fungera som spelens producent på plats i PlayMagics lokaler i Malta. Med de utvecklade spelen, som samtliga beräknas vara färdigställda under 2018 och vara anpassade för den växande asiatiska spelmarknaden, bedöms Salsa Games ha en tillräcklig stor portfölj av kasinoslots för att framgångsrikt kunna få ut speltitlarna mot kasinooperatörer och aggregatorer av kasinoprodukter.  

Affären är värd ca 1,8 MSEK och stärker samtidigt banden mellan Gaming Corps och PlayMagic inför arbetet som syftar till att PlayMagic, som tidigare har kommunicerats, skall listas på svensk MTF-handelsplats under senare delen av 2018. Gaming Corps bedöms komma att inneha ca 13,5 % av PlayMagic, med ett ingångsvärde om ca 660 TSEK i ett scenario utan andra utspädningseffekter, inför en listningsemission.  

"För oss är det relativt enkelt att lokalt rekrytera topptalanger med erfarenhet från kasinospel och vi har redan ett fulltaligt team på plats som kommer att jobba med detta projekt. Vi kan även erbjuda Gaming Corps att ta del av vårt nätverk här på Malta som går hela vägen upp till regeringsnivå, vilket borde kunna vara av betydande värde den dagen Gaming Corps skall göra en egen etablering på Malta och ansöka om spellicens med mera", säger PlayMagics VD Giuseppe Crugliano, i en kommentar. 

IR- och PR related questions:
Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 12.10 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.