Gaming Corps stärker sitt erbjudande inom online betting

Published October 30, 2017 at 07:57

Efter uppköpet av kasinoproducenten Salsa Games, stärker Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) nu sitt erbjudande inom betting och kasino genom att gå in som delägare i Flax Innovations. Affären är värd 1 MSEK. Köpeskillingen är kontakt erlagd.

kasino och Marknaden för online betting växer snabbt och har under de senaste åren givit upphov till nya nischbolag fokuserade på att förbättra och effektivisera själva spelupplevelsen. I kölvattnet av det uppköp av kasinoproducenten Salsa Games som kommunicerades i mitten av oktober, gör Gaming Corps nu en strategisk investering i Flax Innovations.

Bakgrunden till affären med Flax Innovations är deras mobilfokuserade? betting-produkt Triggy som gör det möjligt att schemalägga och automatisera bets antingen i tid och/eller baserat på händelser. För slutanvändarens del innebär det att denne får fler bettingmöjligheter, då Triggy kan användas för att villkora bets så att spel placeras beroende på vad som händer när i till exempel en fotbollsmatch. 

Triggy har presenteras för ett antal operatörer och både tekniken så väl som idén har rönt stort intresse och idag på den stora spelmässan i Berlin.

– För operatörer verksamma inom online betting innebär Triggy att får ett verktyg genom vilket de kan öka spelomsättningen på live betting samtidigt som deras kunder får fler möjligheter att spela på ett innovativt och skräddarsytt sätt, förklarar Flax Innovations medgrundare Stefan Thunberg. Triggy ger också operatörerna en naturlig merförsäljning förklarar Flax Innovations medgrundare Stefan Thunberg 

– Flax kontaktnät ger oss ovärderlig hjälp i och med att Salsa inom kort är på väg ut på marknaden, både med ren försäljning av Salsas slots och med ett ökat produktutbud säger Magnus Kolaas, CEO Gaming Corps

Gaming Corps köper 4 % av Flax Innovations för 1 MSEK i en affär som ger Flax för dialog med ett flertal namnkunniga spelbolag i Europa och Asien, både på operatörs- och leverantörssidan. Idag lanseras Triggy på spelmässan "Excellence in Gaming – EiG" i Berlin där merparten av världens stora spelbolag deltar. Genom investeringen får Salsa access till nya operatörer och mycket av försäljningen kommer att ske i gemensam regi. 

– Den aktuella affären gör att vi kan knyta nyckelpersoner inom svensk betting närmare Gaming Corps och ligger helt i linje med de planer vi har för Salsa Games. Det gör också att vi breddar vår produktportfölj samtidigt som vi får ännu en inkomstkälla vilket kommer till gagn för våra aktieägare, säger Gaming Corps VD Magnus Kolaas i en kommentar.

Om Gaming Corps

Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans.

www.gamingcorps.com