Gaming Corps AB (publ) (“Bolaget” eller “Gaming Corps”) erhåller godkännande för distribution av spel på den spanska marknaden.

Published March 26, 2024 at 08:46

Gaming Corps har erhållit godkännande från den spanska tillsynsmyndigheten DGOJ att distribuera Bolagets spel till operatörer på den spanska marknaden. Godkännandet erhålls efter ett framgångsrikt test i nära samarbete med Casino Barcelona, ett så kallat homologation test, dvs typgodkännande eller certifiering.

Det spanska godkännandet innebär en betydande prestation för Gaming Corps och markerar ett viktigt steg framåt för Bolagets globala expansion. Spanien är en av Europas större spelmarknader och därav betydande för Bolagets tillväxt framgent, i och med detta godkännande kan vi nu påbörja driftsättning av samtliga operatörer som Bolaget tidigare ingått avtal med och är verksamma på den spanska marknaden.

” Att erhålla ett godkännande för nya marknader ligger i linje med vår tillväxtstrategi och även ett kvitto på att vi kan upprätthålla de branschkraven som ställs på en spelleverantör för reglerade marknad. Spanien är en av Europas större marknader vilket gör godkännandet mer än välkommet för vår fortsatta resa framåt. Bolaget har sedan tidigare ingått avtal med flertalet stora aktörer vilket möjliggör lansering av våra produkter på den spanska marknaden omedelbart, då avtal och integrationerna redan är klara bedömer vi att detta godkännande kan påverka Bolagets intäkter positivt omgående”, säger Bulent Balikci, CBDO

För mer information om DGOJ:
Buscador de Actualidad | Directorate General for the Regulation of Gambling (ordenacionjuego.es)

För mer information, vänligen kontakta

Juha Kauppinen, vd: juha@gamingcorps.com

IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.