Avtal med operatören 1xBet möjliggör distribution till över 20 onlinekasinon

Published November 13, 2020 at 15:42

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) låter meddela att Bolaget ingått avtal med operatören 1xBet för distribution av iGaming-produkter, globalt med fokus på CIS-marknaden. Avtalet innebär även rätten för 1xBet att distribuera Gaming Corps produkter via sina över 20 anslutna onlinekasinon.

1xBet är en framgångsrik operatör som genom sina mer än 20 varumärken, dvs. onlinekasinon, agerar globalt men med speciellt fokus på den stora CIS-marknaden, vilket inbegriper bland annat Ryssland, Ukraina, Belarus och Rumänien. Gaming Corps har idag ingått avtal med 1xBet där överenskommelsen innebär att Bolagets digitala spelautomater kommer göras tillgängliga marknaden på 1xBet egen sida, samt att 1xBet har rätt att erbjuda produkterna även via sina över 20 anslutna onlinekasinon. Distributionen kommer ske via aggregatorn iSoftBet.

Ersättningen till Gaming Corps sker genom vinstdelning, Bolaget kan i det här läget inte göra någon prognos avseende intäkter från samarbetet.

”En samarbetspartner som 1XBet är verkligen kvittot på den strategi som Gaming Corps ledning sedan länge arbetar efter. Det här avtalet innebär inte bara distribution via 1xBet egna framgångsrika sida, det möjliggör även för Bolaget att nå ut till över 20 nya operatörer vilket markant ökar volymen inom affärsområde iGaming, något som jag tidigare nämnt är en viktig grundbult för framgång. Vi tar nu ett stort kliv framåt och gläder oss åt att de mål vi satt upp avseende distributionsbredd kan komma att nås tidigare än beräknat. Det intensiva arbetet med att ytterligare beredda distributionen fortsätter.” säger Juha Kauppinen, VD.

När integrationen mot 1xBet är klar kommer Bolaget meddela det via hemsida och sociala medier.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.