Gaming Corps – Delårsrapport januari – september 2015

Published November 26, 2015 at 12:42

Gaming Corps delårsrapport för perioden januari till september 2015

Sammanfattning:

 • Omsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0 MSEK). Omsättningen i Q3 uppgick till 0 MSEK (0 MSEK).
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -11,5 MSEK (-1,6 MSEK). 
 • Rörelseresultat före avskrivningar i Q3 uppgick till -4,3 MSEK (-0,8 MSEK).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,1 MSEK (-1,6 MSEK). 
 • Resultat efter finansiella poster i Q3 uppgick till -4,6 MSEK (-0,8 MSEK).
 • Bolagets aktie togs upp till handel på Nasdaq First North den 4 juni 2015 efter genomförd företrädesemission som tillförde Bolaget ca 15,8 MSEK.
 • Samarbetsavtal med kasinoplattformsleverantören Betsoft tecknades i juli.
 • Branschveteranen Jean-Marc Broyer anställdes som vice VD i augusti.
 • Riktad nyemission om ca 14,6 MSEK avseende expansionskapital genomfördes i augusti.
 • Byte av Certified Advisor, från Eminova till Remium, skedde i september.
 • Mobilspelföretaget Visual Dreams förvärvades av Gaming Corps i september.
 • Efter periodens utgång fattades beslut om att AIR, som spelvarumärke, skrinläggs och att Gaming Corps själva ger ut sitt episodbaserade spel med nytt namn och nytt lanseringsdatum.
 • Rebel Ventures skriver samarbetsavtal med Gaming Corps efter periodens utgång.

Kommentar till delårsrapporten – VD Nicklas Dunham

Det har gått knappt ett halvår sedan vi listades på Nasdaq OMX First North. Sedan dess har vi hunnit knyta samarbetsavtal med en av de största kasinoaktörerna ("Betsoft"), köpa mobilspelsföretaget Visual Dreams och anställa en av branschens riktiga veteraner som vice VD. Därtill har vi knutit värdefulla kontakter vid mässor och branschsammankomster såsom Comic-Con i San Diego, Game Connection i Paris och Gamescom i Köln.

Samtidigt fortgår arbetet med vårt episodbaserade äventyrsspel, där vi, efter periodens slut, tillkännagav att AIR som speltitel skrinläggs och att vi ger ut spelet som ett eget IP. Vi har från start varit tydliga med att spelet ska kunna stå på sina egna ben, vilket innebär att de omarbetningar vi nu håller på med kräver långt mindre arbete än vad som annars hade varit fallet. Det innebär samtidigt att vi inte behöver betala ut någon royalty på försäljningen, vilket dock ska vägas mot att vi inte kommer att få Skybounds draghjälp i marknadsföringen. Ekvationen bedöms vara till Gaming Corps fördel, inte minst då det underlättat våra diskussioner med co-publishers, vilket i sin tur legat till grund för att vi såhär långt varit relativt tysta ur marknadsföringssynpunkt. Den första episoden av spelet kommer att finnas i handeln i januari 2016.

Vad gäller övriga projekt har vi väntat på att kunna släppa vår uppdatering av Riddick – The Merc Files. Förseningen är olycklig och beror på omständigheter utanför vår kontroll. Vi ser stor potential i vår motpart Nvidias spelkonsoler, men hårdvaran har inte utvecklats i den takt vi trott och antalet användare har ännu inte blivit tillräckligt stort för att motivera fortsatt exklusivitet. Vi är i regelbunden kontakt med dem, men fokus nu ligger på att optimera spelet för andra plattformar.

På kasinosidan pågår arbetet med att utveckla Gaming Corps första titel för fullt. Av den respons vi fått från våra motparter, baserat på prototypen, ser vi hoppfullt på möjligheterna att kunna tillkännage något redan under början av 2016.

Slutligen har vi köpet av VisualDreams, vars mobilspel "Slam Dunk Basketball 2" laddats ner över 7 miljoner gånger och därmed rankas som ett av världens största basketspel på iOS och Android. Förutom att bredda vår spelportfölj, har köpet gett oss möjlighet att inleda samtal med en större utländsk basketliga. Vi ser enorm potential här samtidigt som vi är ödmjuka inför det faktum att vi (ännu) är en liten aktör och därför har små möjligheter att påskynda processen i den takt vi själva skulle önska.

Som VD och medgrundare till Gaming Corps är jag omåttligt stolt över allt det vi hunnit åstadkomma på den korta tid vi varit noterade och jag ser det som ett styrkebevis att vi fattat beslut om själva ge ut vårt första stora spel. Samtidigt hade jag självfallet önskat att vi kommit ännu längre vad gäller somligt. Det är min fasta övertygelse att vi kommer att vara där i god tid till nästa rapport. Ta mig gärna på orden!

Uppsala den 26 november 2015

Nicklas Dunham, VD Gaming Corps