Gaming Corps anställer VD

Published February 1, 2019 at 14:25

Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") har efter en rekryteringsprocess med externa kandidater beslutat erbjuda Juha Kauppinen rollen som VD, baserat på hans väl genomförda insats som tillförordnad VD. Styrelsen har vidare utökat ledningsgruppen för att bredda kompetensen och säkra strategiskt och affärsmässigt fokus.  

"Under rekryteringsprocessen träffade vi ett flertal intressanta kandidater. Att styrelsen bestämt sig för att erbjuda Juha Kauppinen VD-rollen beror på att han under sin period som tillförordnad VD visat sig besitta mycket god affärskunskap kombinerad med såväl strategisk som administrativ förmåga. Därutöver har han ett helhjärtat engagemang som är svårslaget, därför är det med stor glädje vi kan meddela att Juha idag accepterat erbjudandet."  säger Claes Tellman, Styrelseordförande.

Styrelsen har tillsammans med VD arbetat intensivt sedan tillträdet med genomlysning och omstrukturering av bolaget samt med omfattande förberedelser inför det kommande due diligence-arbetet som är en formell del av omnoteringsprocessen på Nasdaq. Att erbjuda Juha Kauppinen VD-rollen på permanent basis var ett beslut som växt fram under det här arbetet och som styrelsen står eniga bakom.

"Med kunnighet och samtidigt enorm ödmjukhet har Juha lyckats binda ihop hela bolaget till ett team vilket troligen är första gången i Gaming Corps historia. Därför anser jag att Juha är den som har bäst förutsättningar att driva bolaget i rätt riktning" säger Daniel Redén, styrelsemedlem och VD för Redén Trotting AB, en av bolagets största aktieägare.

Avtalet innebär att Juha Kauppinen tillträder som VD idag. Ledningen av bolaget breddas samtidigt genom att styrelsen lyfter in Dan Borth, Director of Gaming, John Chasoulidis, Director of iGaming, och Erika Mattsson, CCO, i ledningsgruppen tillsammans med VD och CFO, Bülent Balikci.

"Dan och John besitter enorm kompetens och erfarenhet inom gaming och gambling som vi har turen att få ta del av. Med dem i ledningen kommer Gaming Corps ha större fokus på affärsutveckling och stå närmare kärnverksamheten. Erika bidrar redan i dag på ett utmärkt sätt inom alla olika typer av kommunikationsfrågor. Hennes nya roll i ledningen motiveras av att hon dessutom skapar och bygger upp strukturer som binder samman bolagets olika delar" säger Claes Tellman, Styrelseordförande.