Samarbete inlett med Relax Gaming

Published September 20, 2021 at 12:58

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag ingått avtal med aggregatorn Relax Gaming avseende distribution av Bolagets iGamingspel. Relax Gaming är en betydande aktör på marknaden och samarbetet medför att flera av de integrationer med operatörer som ligger i pipeline kan slutföras.

Gaming Corps har inlett ett samarbete med Relax Gaming avseende distribution av samtliga produktlinjer i Bolagets affärsområde för iGaming. Flera tidigare signerade operatörer har uttryckt en önskan att samarbetet med Gaming Corps ska ske via Relax Gaming varför dagens avtal kommer medföra att några av de integrationer som ligger i pipeline nu kan genomföras. Distribution via Relax Gaming är också en förutsättning i flera av de diskussioner som pågår med potentiella nya operatörer.

Gaming Corps kan i och med samarbetet med Relax Gaming ta ett ytterligare steg framåt inom affärsområde iGaming. Bolaget har redan avtal med flera framträdande aggregatorer på marknaden och med detta avtal får vi en än bredare täckning. Relax Gaming är därtill en av flera operatörer föredragen partner vilket gör att vi kan gå vidare med integrationer som legat på hyllan sedan avtal signerats, något som gläder oss mycket. Jag tror även vi kommer se en ökad takt avseende nya operatörer då den breda paletten av aggregatorssamarbeten vi nu kan erbjuda är i paritet med vad marknaden kräver.” säger Juha Kauppinen, VD.

Inför signering har Gaming Corps backendteam förberett integrationen gentemot Relax Gaming för att säkerställa att Bolaget kan sjösätta samarbetet så snabbt som möjligt. Integrationen väntas vara klar och tillgänglig för operatörer att koppla upp mot under hösten.

För mer information om Relax Gaming, vänligen besök: www.relax-gaming.com

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.