Extra bolagsstämma i Gaming Corps AB torsdagen den 20 december ställs in

Published December 18, 2018 at 18:30

Styrelsen i Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") har beslutat att ställa in den planerade extra bolagsstämman torsdagen den 20 december på grund av tekniska förhinder att genomföra stämman. Det aviserade revisorsbytet har i samförstånd med revisorerna således också flyttats fram tills vidare, med hänsyn till bolagets process att skapa en starkare ledning.

Nytt datum och kallelse till extra bolagsstämma kommer offentliggöras inom de närmsta dagarna samt publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida.