GAMING CORPS INGÅR AVTAL MED ATG

Published December 20, 2019 at 12:24

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag den 20 december 2019 ingått avtal med ATG som innebär utveckling av skräddarsydda kasinoslots för ATG:s räkning till ett initialt ordervärde av 4 MSEK samt del av spelintäkterna. Avtalet innebär även en överenskommelse om att ATG ska tillhandahålla icke-exklusiva produkter från Gaming Corps mot vinstdelning.

Gaming Corps och ATG har sedan våren 2019 haft en dialog om samarbete som den 11 oktober 2019 resulterade i en avsiktsförklaring. Bolagets produktion inom affärsområde iGaming har under hösten till stora delar fokuserats på samarbetet med ATG samtidigt som arbetet med att färdigställa avtalet pågått. Parterna har nu ingått avtal som avser utveckling av skräddarsydda kasinoslots, så kallade digitala spelautomater, till ett initialt ordervärde av 4 MSEK samt del av spelintäkterna. En del av det initiala ordervärdet genererar en intäkt för Bolaget fjärde kvartalet 2019.

Avtalet innebär vidare en överenskommelse om att ATG ska erbjuda marknaden även icke-exklusiva produkter från Gaming Corps portfölj. Dessa kasinoslots, eller digitala spelautomater, är av den typen som kommer finnas tillgängliga hos fler än en operatör och ersättningen till Bolaget sker i form av vinstdelning.

Presentation av produkterna samt lanseringsdatum kommuniceras vid senare tillfälle.

Det var med stor glädje som Gaming Corps kunde presentera samarbetet med ATG i oktober då vi skrev under avsiktsförklaringen, nu har alla pusselbitar fallit på plats och avtalet är äntligen färdigt. Förutom att ATG:s order är positiv i sig, är ATG också en motpart vi sätter stort värde på då vi uppskattar företagets kompetens, vision och samarbetsvilja. För Gaming Corps innebär avtalet en spännande nystart och vi tackar ATG för förtroendet.” säger Juha Kauppinen, VD.

ATG är ett av Sveriges ledande spelbolag med en dominant ställning inom hästsporten som under 2018 hade 4 894 MSEK i nettoomsättning varav 2 093 MSEK är medel som gick till ATG:s ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp. Den 1 januari 2019 lanserade ATG ett affärsområde för kasinospel, ATG Casino.

För information om ATG Casino, vänligen besök www.atg.se/casino. Information om ATG:s arbete för ansvarsfullt spelande finns här: www.atg.se/atgcheck/spelansvar

Information om Gaming Corps portfolio av kasinoslots finns i Bolagets senaste delårsrapport samt den Bolagsbeskrivning som publicerades 6 december 2019. Båda finns tillgängliga under www.gamingcorps.com/investor-relations

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom
Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.