Gaming Corps ingår avtal med Grand Casino Baden

Published March 18, 2022 at 08:42

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag ingått avtal med välrenommerade Schweiziska operatören Grand Casino Baden. Avtalet avser distribution av Bolagets hela iGamingportfölj till Grand Casino Badens onlinecasinon.

Gaming Corps har idag slutit avtal med Grand Casino Baden avseende distribution av Bolagets iGamingportfölj. Grand Casino Baden’s huvudmarknad är Schweiz där de är en av de största aktörerna med en sedan länge väletablerad landbaserad kasinoverksamhet samt onlineverksamhet. Distributionen till Grand Casino Baden sker via aggregator.

Det gläder mig att vi med detta avtal kan etablera Gaming Corps portfölj hos en av de marknadsledande och därtill mest anrika aktörerna i Schweiz. Grand Casino Baden har en verksamhet som växt över tid från klassiskt landbaserat kasino till onlinekasino och med det följer ovärderlig kunskap om branschen. Det ska bli spännande att se hur våra moderna spel tas emot av deras kunder.” säger Juha Kauppinen, VD.

Förutsättningen för att Gaming Corps spel ska kunna erbjudas i Schweiz är att Bolaget erhåller certifiering för ISO27001, där arbete pågår enligt tidigare kommunikation.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.