Gaming Corps – Delårsrapport januari – juni 2015

Published August 27, 2015 at 11:30

Gaming Corps delårsrapport för perioden januari till juni 2015

Sammanfattning:

  • Omsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0 MSEK). Omsättningen i Q2 uppgick till 0,1 MSEK (0 MSEK).
  • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,3 MSEK (-0,8 MSEK). Rörelseresultat före avskrivningar i Q2 uppgick till -4,3 MSEK (-0,6 MSEK).
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,6 MSEK (-0,8 MSEK). Resultat efter finansiella poster i Q2 uppgick till -4,6 MSEK (-0,6 MSEK).
  • Bolagets aktie togs upp till handel på Nasdaq First North den 4 juni 2015 efter genomförd företrädesemission som tillförde Bolaget ca 15,8 MSEK.
  • Samarbetsavtal med kasinoplattformsleverantören Betsoft tecknades efter periodens utgång.
  • Branschveteranen Jean-Marc Broyer anställdes som vice VD efter periodens utgång.
  • Riktad nyemission om ca 14,6 MSEK avseende expansionskapital genomfördes efter periodens utgång.

Kommentar till delårsrapporten – VD Nicklas Dunham

Det stora intresset för Gaming Corps listning på First North resulterade i en teckningsgrad på 261,58 % och totalt 1200 ägare. Vi är givetvis mycket glada över det förtroende marknaden visat oss samtidigt som vi är väl medvetna om att vår långsiktiga framgång bygger på att vi levererar bra spel.

Med det sagt är spelet AIR vår högsta prioritet och arbetet fortlöper enligt plan med planerad säljstart i november då Thanksgiving firas i USA. Inom kort lanserar vi en dedikerad AIR-sajt med en spelbar 8bits-variant av spelet där användare löpande får möjlighet att ta del av screenshots och videos från det fullständiga spelet.

Vi kan även konstatera att samtalen vi inledde under årets andra kvartal redan resulterat i ett samarbetsavtal med en av världens största kasinoplattformsleverantörer ("Betsoft") och ytterligare diskussioner med såväl förläggare som andra intressenter är även de långt framskridna.  Som ett led i detta gjordes nyligen en riktad nyemission som tillförde bolaget fler starka ägare samt kapital vi nu kan använda för att licensiera nya varumärken.

Vidare har vi under första halvåret rekryterat en rad nyckelpersoner, vilket stärkt bolaget och ökat utvecklingshastigheten samtidigt som det medfört ökade personalkostnader i en bransch där specialistkompetens värderas högt.

Sammantaget har bolaget god vind i seglen och mot bakgrund av vår nära kontakt med Skybound, olika förläggare och de nyheter vi kunnat presentera efter rapportperiodens slut, är vi väl positionerade att dra full fördel av såväl nya medarbetare som redan etablerade kontakter inom film- och spelindustrin.

Uppsala den 27 augusti 2015

Nicklas Dunham, VD Gaming Corps AB