Gaming Corps erhåller spellicens för den grekiska marknaden

Published December 8, 2022 at 08:03

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") har idag erhållit sin spellicens för den grekiska reglerade marknaden från Hellenic Gaming Commission, den grekiska spelinspektionen. Gaming Corps har tilldelats en så kallad Manufacturer A1 Suitability-licens av Hellenic Gaming Commission.

Gaming Corps har tidigare erhållit dess MGA-licens sedan februari 2020 som möjliggjort distribution till större delen av den reglerade marknaden inom Europa. Vissa länder eller marknader har egna licenser som måste uppfyllas av vissa kriterier eller specifikationer där så kallade testlab/testhus certifierar spelen från tillverkarna utifrån de krav som ställs av de olika länders spelinspektioner.

Hellenic Gaming Commission (HGC) är en oberoende administrativ myndighet som ansvarar för reglering, övervakning och revision av spelverksamhet som utförs i det grekiska territoriet.

HGC grundades ursprungligen 2004 som en administrativ myndighet under namnet "Hellenic Gambling Commission". År 2011 bytte kommissionen namn till "Hellenic Gaming Commission (HGC)", medan den i februari 2012, omvandlades och sedan dess fungerar som en oberoende administrativ myndighet, som ansvarar administrativt och ekonomiskt oberoende och självständigt, i enlighet med lag 3051/2002, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelser som hänvisar till den. Myndigheten är en egen juridisk person.

För mer information besök gärna: https://www.gamingcommission.gov.gr/index.php/en/

Det är ett stort framsteg för oss på Gaming Corps att erhålla ytterligare en spellicens från en reglerad marknad inom Europa vilket möjliggör distribution av bolagets hela spelportfölj. Bolaget har redan avtal på plats till större delen av den grekiska marknaden, även integrationerna som behövs till samarbetspartners som jag bedömer täcker ca 80% av den totala grekiska marknaden.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.