Gaming Corps Erhåller ISO27001: 2022 Certifiering, Öppnar Upp Nya Marknader

Published December 13, 2023 at 09:04

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") meddelar idag att Bolaget erhållit sin ISO27001: 2022 certifiering, certifieringen innefattar regelefterlevnad inom informationssäkerhet och uppfyller regulatoriska krav vilket öppnar upp för nya marknader för Gaming Corps att lansera spel på.

ISO 27001 är en internationell standard som fastställer krav för att etablera, genomföra, bibehålla och förbättra ett dokumenterat informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS). Certifieringen bekräftar att Gaming Corps stärkt sin position som en pålitlig och ansvarsfull partner för sina kunder och intressenter.

Certifieringen understryker också Gaming Corps strävan efter kontinuerlig förbättring och överensstämmelse med internationella bästa praxis för informationssäkerhet. Det kommer att bidra till att stärka förtroendet hos befintliga kunder och skapa nya möjligheter på nya marknader.

” Vi är oerhört stolta att erhålla vår ISO 27001: 2022-certifiering, detta bevisar vår företagskulturs mål att ständigt förbättra vår informationssäkerhetspraxis, minska våra säkerhetsrisker och stärka organisationens motståndskraft mot föränderliga hot. Certifieringen är en betydande prestation för oss, den kommer att öka förtroendet hos våra intressenter och samtidigt minska risken för dataintrång, vilket i slutändan skyddar känslig information och säkerställer regelefterlevnad.” Säger Juha Kauppinen, VD

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, vd: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF) IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.