Gaming Corps Live Med Betydande Speloperatör i Nederländerna

Published April 13, 2023 at 08:27

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") lanserar Bolagets spel i Nederländerna hos TOTO Casino som kommer att erbjuda sina kunder svenska spelutvecklaren Gaming Corps spel.

Gaming Corps har ingått avtal om att lansera Bolagets spel hos TOTO Casino, ett ledande nederländskt varumärke för online spel. TOTO och dess rötter går tillbaka så långt som till 1954 då KNVB (holländska fotbollsförbundet) ville upprätta en Pool för betting inom fotboll för en reglerad marknad. Ansvarsfullt spelande är en viktig grundbult hos TOTO Casino som erbjuder sina kunder en säker och ansvarsfull spelmiljö. För mer information besök gärna: https://www.toto.nl/

Jag är väldigt glad över att TOTO Casino lanserar Gaming Corps spel på den nederländska marknaden, särskilt våra Plinko, Multiplier och Mines games vilka kommer att erbjudas för första gången till kunderna. Gaming Corps Multiplier och Mines spel erbjuds som varumärkesanpassade därtill lanseras även våra Slots spel.” säger Juha Kauppinen, VD.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF), IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.