Gaming Corps investerar via konvertibellån i Vavel Game Studio och tar dem till svenska börsen

Published May 30, 2018 at 13:40

Styrelse för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har ingått överenskommelse om att bilda ett nytt svenskt moderbolag för det amerikanska spelbolaget Vavel Game Studio ("Vavel") i en affär som syftar till att Vavel ska listas på svensk MTF-handelsplats under 2018. 

Gaming Corps kommer att investera upp till 250 KUSD i upp till tre trancher via konvertibellån som kan utbytas till aktier till en bolagsvärdering om 25 MSEK. Därtill äger Gaming Corps rätt att förvärva lika många aktier som konvertibellånet kan utbytas till genom teckningsoptioner till samma bolagsvärdering under samma löptid. Gaming Corps ägarandel kan högst komma att uppgå till cirka 14,8 procent, genom fullt utbyte av konvertibler samt utnyttjande av teckningsoptioner, i ett isolerat scenario utan andra utspädningseffekter. Konvertibellånen har en årlig ränta om 10 % och konverteringstiden är 12 månader från undertecknandet av det fullständiga avtal som beräknas ingås i juni 2018. Konvertibellånen förutsätter motfinansiering med minst samma belopp från externa parter. Vavel svarar för samtliga kostnader, inklusive aktiekapitalet, för uppsättande av det svenska moderbolaget.
Spelproducenten Vavel bildades 2015. Bolaget är idag verksamt i North Carolina, USA, samt i Warszawa, Polen, där merparten av spelutvecklingen sker och ambitionen är att teamet ska utökas till 30 personer under de kommande tre månaderna.

"Vavel har ett starkt team med gedigen erfarenhet och fantastiska IP:n som är redo att lanseras. Deras plattform gör det möjligt för dem att lansera titlar snabbare och mer kostnadseffektivt än branschstandarden, och deras M&A-strategi kommer att göra det möjligt för dem att växa snabbt och effektivt, säger Mike Doyle, VD för Gaming Corps, i en kommentar.

Vavel leds av John Balestrieri, som har mer än 20 års erfarenhet av spelutveckling i välkända och välrenommerade företag som Kabam och Scopely i ledande befattningar. John Balestrieri är också styrelseledamot i Gaming Corps sedan årsstämman 2017 och har inte deltagit i investeringsbeslutet från Gaming Corps sida.

För mer information om Vavel Game Studio: http://www.vavel.gs

General questions:
Email: info@gamingcorps.com 

IR- och PR related questions:
Email: ir@gamingcorps.com  

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2018 kl 15.40 CET.

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com