Gaming Corps tillförs 400 000 EUR genom konvertibellån

Published October 20, 2017 at 12:00

Datorspelsutvecklaren Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har påkallat den första tranchen, av sju möjliga om 400.000 EUR, från Bracknor Investment Group i enlighet med den finansieringslösning med konvertibellån som Gaming Corps meddelade den 11 augusti 2017.

De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till 90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering.  

Konvertiblerna emitteras tillsammans med teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det nominella beloppet för det konvertibellån med vilka optionerna hör samman. Teckningskursen för att lösa teckningsoptionerna är satt till 120 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av varje enskild konvertibel och löptiden är fyra (4) år utan tvingande lösen. Teckningsoptionerna tillhörande det första konvertibellånet kan därtill även prissättas, givet att det medför en lägre teckningskurs, genom att utgå från datumet då avsiktsförklaringen med Bracknor ingicks och i övrigt på samma villkor. Med stöd av ingått avtal har Bracknor tecknat 4.800.000 teckningsoptioner med strike om 0,4016 SEK.