INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (Publ) (”Bolaget” Eller Gaming Corps”) Avger Härmed Delårsrapport För Det Tredje Kvartalet 2023

Published November 17, 2023 at 12:06

INSIDERINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") avger härmed delårsrapport för det tredje kvartalet 2023.

NYCKELTAL TREDJE KVARTALET 2023

KONCERN
JULI-SEPT 2023

JULI-SEPT 2022

Nettoomsättning 7,9 MSEK (3,7 MSEK)
Rörelseresultat -5,8MSEK (-7,7 MSEK)
Resultat efter finansiella poster -4,6 MSEK (-6,2 MSEK)
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,08 SEK (-0,11 SEK)
Antal driftsatta online kasinon 1100 320


Siffror i parentes avser tredje kvartalet 2022.

VD JUHA KAUPPINEN HAR ORDET

Kära aktieägare.

Som tidigare kvartal har produktionen fortsatt med utveckling av nya spel att lansera hos våra leverantörer vilka mottagits väl hos spelarna. Under perioden har Bolaget lanserat 3 slots, 2 mines samt 1 plinko-spel hos omkring 1100 onlinekasinon där ytterligare cirka 400 onlinekasinon väntar driftsättning.

GGR (Game Generated Revenue) samt RTP (Return To Player) varit till intäkternas fördel under perioden, jämför vi till tidigare kvartal ser vi trots att antalet spelare samt insatsvärdet har dalat så skiljer sig intäkterna marginellt, vilket visar svårigheten att bedöma framtida intäkter. Som graferna visar har vi tappat spelarantal och insatsvärde, dessa båda har sedan ett antal veckor börjat återhämta sig och vänt uppåt igen. Jämför vi utvecklingen från Q3 2022 så har intäkterna ökat med omkring 116%.

Kostnaderna för perioden är fortsatt högre än intäkterna där de största delarna härrör till Bolagets anställda samt konsulter vilka uppgår till 45 under perioden, samt kostnader för spel-certifieringar, nya licensen för Storbritannien och arbetet med ISO27001 certifieringen. Vi hoppas att vi skall erhålla licensen för Storbritannien under senare delen av Q4 vilket skulle innebära att den kommunicerade tidsramen från UK Gambling Commission håller planen, vi vet också att kommissionen har många ansökningar att hantera vilket kan medföra en smärre justering av tidsramen. Bolaget har också ett antal pågående rekryteringsprocesser i gång för att kunna hantera de förväntade volymerna när licenserna är godkända.

Bolaget hade två representanter på plats under SBC Latinamerika, en mässa som överträffade förväntningarna hos oss. Vi presenterade kommande spel och ett nytt spelkoncept för både nya och gamla samarbetspartners som visade stort intresse att lansera det nya spelkonceptet. Våra partners önskade samarbeten gällande både varumärkesanpassade spel och deras egna kommande spel. De nya spelen skall lanseras i stor skala med hjälp av operatörernas ambassadörer vilka består av flera världskända profiler inom idrotts- och nöjesvärlden. Ambassadörerna kommer att stötta marknadsföringen och dessutom finnas med som karaktärer i själva spelen. Förutom detta har vi också ett flertal oerhört intressanta spel i produktionen som kommer att lanseras under första delen av 2024.

Jag vill tacka er aktieägare för ert förtroende och önskar er en fortsatt fin avslutning på året.

Uppsala 2023-11-17
Juha Kauppinen

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com

Claes Tellman (TF), IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com

Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.