Gaming Corps nytillträdde VD Mike Doyle kommenterar

Published May 25, 2018 at 09:15

Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) nya vd, Mike Doyle, som tillträdde tjänsten i tisdags, den 22 maj 2018, ger följande kommentarer och förtydliganden.

Min bedömning är att jag kan vara avgörande för att utveckla Gaming Corps till att bli det innovativa, kreativa och lönsamma spelföretaget som det har potential att bli. Jag har omfattande erfarenheter av produktion och affärsförhandlingar och min karriär har alltid definierats av både obeveklig arbetsetik och hög integritet. Jag skulle inte ta mig an rollen om jag inte uppriktigt tror att jag kommer ha en stor och positiv inverkan för bolaget och dess aktieägare.

Jag garanterar också att jag kommer att arbeta hårt för att säkerställa att Gaming Corps inte kommer att drivas så som det gjorts av föregående vd och tidigare styrelse – och inte heller att bolaget finansieras i samma utsträckning genom externa parter. Pengarna som vi har och anskaffar kommer att riktas mot goda affärsmöjligheter, föregångna av en noggrann due diligensprocess. För sådana ändamål anser vi att det primärt är aktieägarna som skall ges möjlighet att tillföra kapital, och dra nytta av sådana investeringar.

Jag ser en strategisk riktning för Gaming Corps där bolaget fortsätter att reducera den finansiella risken med uppdragsavtal (work-for-hire) för Redfly Studio i Austin. Parallellt kommer vi att skapa bestående värden med betydligt större uppsida, men också risk, genom en kombination av helägda IP-baserade projekt, innovativa kreativa partnerskap och licensierad spelutveckling. Jag har redan identifierat ett antal sådana projekt som passar denna strategi – och det är på grund av dessa möjligheter som jag tar mig an rollen som verkställande direktör för Gaming Corps AB.

Ni kan kontakta mig genom att maila ir@gamingcorps.com,skriv om möjligt gärna på engelska. Jag kommer även att närvara på bolagets årsstämma i Stockholm torsdagen den 31 maj 2018 och ser fram emot att träffa några av er där personligen.

Mike Doyle
Verkställande direktör, Gaming Corps AB

Allmänna frågor:
E-post: info@gamingcorps.com

IR- och pressfrågor:
E-post: ir@gamingcorps.com 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. www.gamingcorps.com