Gaming Corps tidigarelägger delårsrapport till den 7 november 2018

Published October 24, 2018 at 14:10

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR, "Bolaget") har beslutat att tidigarelägga kommande delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2018, från den 29 november 2018 enligt finanskalendern, till den 7 november 2018. Tidigareläggningen görs med utgångspunkten att kunna leverera en så rättvisande bild av Bolaget som möjligt inför kommande extra bolagsstämma den 8 november 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:
Mike Doyle, CEO, email: ir@gamingcorps.com 

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018 kl 16.10 CET. 

Om Gaming Corps
Gaming Corps är ett spelutvecklingsbolag noterat på NASDAQ First North med huvudkontor i Stockholm och med en utvecklingsstudio i Austin. Gaming Corps utvecklar teknologier, design och ramverk, iterativt, för att skapa interaktiva spelupplevelser anpassade för att vara omvälvande, samarbetsfrämjande, omspelningsbara och inbjudande för alla fans. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.