GAMING CORPS ERHÅLLER LICENS FRÅN MALTA GAMING AUTHORITY

Published February 11, 2020 at 18:22

INSIDEINFORMATION: Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har idag mottagit besked från Malta Gaming Authority (MGA) att Bolagets ansökan om licens har beviljats.

Via email meddelade Malta Gaming Authority (MGA) idag att Gaming Corps helägda maltesiska dotterbolag erhållit licensen ”Critical Gaming Supply License”, en B2B-licens som möjliggör försäljning av digitala kasinoprodukter till operatörer, dvs. produkter inom iGaming, i Gaming Corps fall kasinoslots. Bolagets utveckling sker på Malta där försäljning kräver licens utställd av Malta Gaming Authority (MGA) vars uppdrag regleras av Maltesisk lag via the Gaming Act (Kapitel 583).

Vi är tacksamma att nu ha licensen och därmed kunna gå vidare med arbetet att få ut Gaming Corps produkter på marknaden. Ansökningsprocessen har varit omfattande vilket givit Bolaget möjligheten att lära oss mycket nytt om iGamingbranschen. Inte minst är vi enormt imponerade av det säkerhetstänkande som finns hos MGA där inga detaljer lämnas till slumpen utan regelefterlevnad i varje avseende säkras inte en utan många gånger. Det ger en god grund för ansvarsfullt spelande. Stort tack till MGA för professionalism och trevligt bemötande, jag vill även uttrycka ledningens uppskattning till vårt ombud Oliver Zammit som skött dialogen för Bolagets räkning på ett förtjänstfullt sätt.” säger Juha Kauppinen, VD.

Ansökningsprocessen har bestått av att Bolaget lämnat in ett stort antal underlag – juridiska, administrativa och tekniska. Arbetet påbörjades i april 2019 då en konsultfirma engagerades och ledningen i samarbete med dem började sammanställa material. Arbetet har sedan fortgått under sommaren, en föranmälan gjordes, därefter registrerades ärendet och ansökningens alla olika underlag. MGA har nu granskat alla delar i ansökan och, i fallet med de tekniska komponenterna, genomfört tester. Det sista steget bestod av en så kallad ”Internal Audit” vilket innebar att hela systemet testades och alla komponenter kontrollerades en sista gång för att säkerställa att de uppfyller lagkraven. Därefter beslutade MGA formellt att utfärda licensen.

För mer information, vänligen kontakta:

Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.