Gaming Corps rapporterar från Gamescom 2019

Published August 24, 2019 at 10:00

Gaming Corps AB (publ) (Nasdaq: GCOR, ”Bolaget” eller ”Gaming Corps”) har under veckans som gått ställt ut på Gamescom, världens största mässa inom datorspel. Teamet har nu avlagt rapport till styrelsen efter den sista dagen.

Gaming Corps har ställt ut i en del av GamingMaltas monter och där haft en skärm och ett bord. Skärmen har visat en video sammansatt med bilder och filmklipp från några av Bolagets pågående projekt; Oh Frog, Katrina 1565 Siege of Malta samt demo för Project Intelligence – ett samarbete med Chimney Pot. Bolagets team på plats har haft många besök vid montern och då fått möjlighet att presentera verksamheten på ett positivt sätt.

Oh Frog, Gaming Corps nyligen anskaffade adventure puzzle-spel, diskuterades med flertalet publiceringsbolag vilket gav god input till höstens arbete. Baserat på dessa diskussioner ser asien ut att vara en passande primärmarknad för spelet som förväntas lanseras under Q1 2020, om lansering inte kan tidigareläggas till julen 2019.

Project Intelligence är namnet på Bolagets samarbete med Chimney Pot där målet är att etablera sig på marknaden för narrativ, interaktiv underhållning. Den demo som i våras visats för potentiella streamingpartners visades i montern och gav bland annat upphov till flera intressanta diskussioner om Unity som plattform för spelutveckling. Gaming Corps har stärkt upp sin kompetens i Unity genom de senaste rekryteringarna, något ledningen tror kommer visa sig fördelaktigt. Demon för Project Intelligence kommer att göras tillgänglig på Bolagets hemsida idag efter Gamescom avslutats. Chimney har försäljningsansvaret och projektet befinner sig fortsatt i början av införsäljningsprocessen.

Bolagets nya projekt ”Katrina 1565 – Siege of Malta” presenterades med en första bild och gav också det upphov till många relevanta diskussioner, framför allt med organisationer och företag etablerade på Malta. Intresset för projektet var stort och Gaming Corps ombads under hösten förevisa sin studio samt bjöds in till möten med representanter för bland annat Malta Enterprise, Maltas statliga utvecklings- och innovationsorgan. Teamet tar med sig flertalet idéer och uppslag för sjösättningen och finansieringen av projektet med sig hem.

För mer information, vänligen kontakta:
Juha Kauppinen, VD: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Kommunikationschef och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00
Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.