Gaming Corps utnämner Chief Operating Officer

Published September 17, 2021 at 08:50

Gaming Corps AB (publ) ("Bolaget" eller "Gaming Corps") låter meddela att Bolaget utnämnt Alex Lorimer till Chief Operating Officer med ansvar för den operativa ledningen av produktionen inom affärsområde iGaming.

Alex Lorimer har tidigare arbetat som Head of Business Development vilket inneburit försäljning samt utveckling av affärsrelationer och produkter. I rollen som Chief Operating Officer kommer Alex fortsatt arbeta med utveckling av företagets iGamingportfölj i nära samarbete med Bolagets operatörer och aggregatorer samt leda den operativa verksamheten inom affärsområde iGaming.

Jag är mycket glad och stolt att kunna välkomna Alex Lorimer till rollen som COO. Sen han anslöt till Gaming Corps har han har omsatt sin erfarenhet av affärsutveckling och planering inom iGaming till betydelsefulla framsteg för bolaget avseende marknadsorienterad produktutveckling. Mitt mål har varit att rekrytera rätt personal till Gaming Corps, personer som har hjärtat på rätta stället, och Alex har verkligen det. Han är rätt person att leda den operativa verksamheten framåt.” säger Juha Kauppinen, VD.

Gaming Corps har som tidigare kommunicerat utökat teamet inom iGaming successivt under en längre tid och arbetar intensivt med att etablera en organisation som matchar marknadens behov. Arbetet med att bredda och vidareutveckla organisationen fortsätter.

Sedan jag började på Gaming Corps har det varit en fartfylld resa som jag ser fram emot att fortsätta, och jag är otroligt stolt och tacksam över att ha fått förmånen att axla denna roll från VD Juha Kauppinen. Från dag ett har ledningen visat mig tillit och stöttat mig i att möjliggöra en förändring av vårt produktutbud som redan haft en positiv inverkan på företagets utveckling. Vi har lyssnat på våra partners och tagit till oss deras kunskap om marknadens efterfrågan och därefter utvecklat produkter som operatörerna ivrigt inväntar. Den kommande portföljen har väsentligt ökat våra möjligheter att attrahera nya affärer och engagera viktiga branschaktörer. Jag är dedikerad till Gaming Corps vision och redo att bidra till att leda Bolaget framåt i rask takt.” säger Alex Lorimer, COO.

För mer information, vänligen kontakta
Juha Kauppinen, CEO: juha@gamingcorps.com
Erika Mattsson, Chief Communications Officer och IR-ansvarig: ir@gamingcorps.com
Certified Adviser, Eminova Fondkommission AB: info@eminova.se, +46 8 684 211 00

Detta pressmeddelande finns tillgängligt i sin helhet på www.gamingcorps.com/newsroom

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av Gaming Corps nyhetsdistributör MFN vid publiceringen av detta pressmeddelande.