Spelveteranen Mike Doyle ny VD i Gaming Corps

Published May 18, 2018 at 06:45

Styrelsen för Gaming Corps AB ("Gaming Corps" eller "Bolaget") har utsett Bolagets operativa chef, Mike Doyle, till ny verkställande direktör i Bolaget. Mike Doyle tillträder formellt sin nya befattning den 22 maj 2018 och Bolagets avgående VD, Magnus Kolaas, lämnar i och med detta Gaming Corps.  

 För mer information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Claes Tellman: claes.tellman@gmail.com