Bolagsstämmokommuniké: Claes Tellman vald till ny styrelseordförande

Published February 23, 2018 at 17:21

Vid extra bolagsstämma i Gaming Corps AB den 22 februari 2018 fattades följande beslut: 

Antalet styrelseledamöter samt val av styrelse  
Bolagsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem ledamöter utan suppleanter genom omval av Göran Lundsten, Daniel Borth och John Balestrieri samt nyval av Claes Tellman och Sven-Erik Strindbeck. Därtill valdes Claes Tellman till styrelsens ordförande. Nedan ges en sammanfattning om respektive nyvald styrelseledamots bakgrund.

Claes Tellman. Är en erfaren ordförande med en gedigen erfarenthet at iGaming och internationell kommunikation. Claes har varit aktiv inom bolag som Svenska Spel, NetEnt, The Coca-Cola Company och Klarna och Etraveli.  

Sven-Erik Strindbeck. Med erfarenhet från CFO Eastern Europe AstraZeneca, Head of inernal audit Electrolux, Finance manager St Jude Norhter Europe och Auditor Deloitte & Touche. Med Sven-Erik får vi en erfaren ekonom med en stor vana av integration och M&A.

Ändring av bolagsordningen.  
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning med förändringar i bolagsordningens aktiekapitalsgränser samt antalet aktier i enlighet med förslag. Den nya bolagsordningen kommer att publiceras på Bolagets hemsida efter registrering hos Bolagsverket.