Gaming Corps förvärvar aktier i PlayMagic och tar dem till svenska börsen

Published April 30, 2018 at 07:30

Styrelsen för Gaming Corps (Nasdaq: GCOR) har ingått överenskommelse om att bilda ett nytt svenskt moderbolag för det maltesiska spelbolaget PlayMagic Ltd i en affär som syftar till att PlayMagic ska listas på svensk MTF-handelsplats under 2018. Gaming Corps kommer efter slutförda transaktioner inneha ca 13,5 procent av PlayMagic.

Spelutvecklaren PlayMagic Ltd bildades 2014 och har sedan dess utvecklat och lanserat en rad spel för konsol, PC, VR och mobilt. Bolaget har idag ca 30 medarbetare och uppvisar ett positivt kassaflöde från verksamheten. Gaming Corps arbetar redan med bolaget som outsourcingpartner, via dotterbolaget Red Fly Studio, på det GameMill-projekt som påbörjades i januari.

PlayMagic leds av Giuseppe Crugliano, som har mer än 20 års erfarenhet av att producera spel för Nintendos, Sonys och Microsofts olika plattformar. Crugliano har även arbetat med VR-spel för Oculus Rift och Gear VR, och har under åren utvecklat såväl egna IP:n som agerat underleverantör åt bolag som Cartoon Network, Studio Canal och Universal.

Gaming Corps har ingått överenskommelse om att skapa ett publikt svenskt dotterbolag, PlayMagic AB (publ), som sedan förvärvar samtliga aktier i PlayMagic Ltd genom apportemission. Efter slutförda transaktioner kommer Gaming Corps att äga ca 13,5 procent i PlayMagic AB (publ), med ett ingångsvärde om ca 660 tkr. Målsättningen är att PlayMagic AB (publ) skall listas på svensk MTF-handelsplats under fjärde kvartalet 2018.

"Gaming Corps såg en möjlighet att skapa värden för aktieägarna i samband med att vi anlitade PlayMagic som underkonsult. PlayMagic är bevisat duktiga spelutvecklare med många spännande projekt – pågående likväl som kommande – och dessutom är kostnadsbilden på Malta betydligt lägre än i USA och norra Europa. Detta sammantaget gör att jag ser fantastiska framtidsutsikter på börsen för PlayMagic och bedömer därmed förvärvet utgöra en mycket god och positiv affär för Gaming Corps", säger Gaming Corps operativa chef Mike Doyle i en kommentar.

Om PlayMagic Ltd:

PlayMagic Ltd är en framstående utvecklare av datorspel och har sin bas på Malta. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess utvecklat både egna spel och gjort work-for-hire-uppdrag åt bland andra Cartoon Network och Globalfun. Företaget arbetar för närvarande med en AAA-titel för Oculus GO och ett multiplattform-spel baserat på en amerikansk tv-show.

Mer information om PlayMagic och den pågående processen kommer att meddelas via separata pressmeddelanden. För ytterligare information om PlayMagic Ltd besök: http://www.play-magic.net